<div align="center"> <h1>Ciuchcia Express Ponidzie - Jędrzejów - Umianowice - Pińczów / Hajdaszek</h1> <h3>Ciuchcia Express Ponidzie</h3> <p>JKD Ciuchcia kolejka 750 SP7MOA ŚwKD</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.expres-ponidzie.k-ow.net" rel="nofollow">http://www.expres-ponidzie.k-ow.net</a></p> </div>